LT  |  EN  |  DE  |  RU  |  PL

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

APIE MUS

ISTORIJA

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, įsteigta 1998-ais metais, daugelį metų sėkmingai dirba įvairių rūšių atliekų, antrinių žaliavų ir aplinkos tvarkymo  srityse. Per šį laikotarpį sukaupėme didelį ir patikimai veikiantį technikos parką, patirties ir įgūdžių nestokojančių darbuotojų komandą. Daug naudingos patirties mūsų darbuotojai įgijo dalyvaudami mainų programose, stažuotėse panašaus profilio Europos Sąjungos šalių įmonėse. Savo žinias jie nuolat gilina įvairiuose seminaruose, mokymuose, bei  parodose.

KLIENTAI

Aukštą įmonės paslaugų kokybę, bei lanksčią kainų politiką liudija nuolat  didėjantis suteikiamų paslaugų, bei mūsų klientų – prekybos centrų, degalinių tinklų, ligoninių, namų bendrijų, įmonių ir organizacijų, privačių namų savininkų kiekis. Visiems  savo klientams, įmonė stengiasi pasiūlyti įvairius kompleksinius atliekų tvarkymo sprendimus, kurie padeda spręsti kasdienes problemas, saugoti  aplinką ir  sutaupyti.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Remiame įvairias visuomenines akcijas (dviračių žygiai, maratonai, mugės, įvairios šventės ir renginiai) skatinančias aplinkos švarinimą, atliekų tvarkymą, rūšiavimą.

VEIKLOS GEOGRAFIJA

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe, kuri jai  suteikia teisę tvarkyti atliekas Vilniaus mieste. Taip pat yra  registruota atliekas tvarkančių įmonių registre, turi pavojingų atliekų tvarkymo licenziją, kelių transporto veiklos licenziją. Šiandien  aptarnaujame savo klientus ne tik Vilniaus mieste, bet ir  aplinkinėse vietovėse.

VEIKLOS STANDARTAI

Visas paslaugas įmonė teikia vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2008 standartą atitinkančia kokybės vadybos sistema, LST EN ISO 14001:2005 aplinkos  apsaugos vadybos sistema, LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos  sistema, įvairių rūšių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo išvežimo ir tvarkymo srityse.

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą

UAB  „Atliekų tvarkymo tarnyba“  nuo 2016 m. balandžio 14 d. pradėjo įgyvendinti projektą  „Įmonės veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“.

Projekto tikslas –  UAB „Atliekų tvarkymo tarnybos“  produktyvumo didinimas pasitelkiant moderniąsias technologijas.

Įdiegus e-verslo sistemą dėl efektyvesnių, apibrėžtų ir kontroliuojamų veiklos procesų, sumažės konkrečių darbų atlikimo laikas, klaidų ir vėlavimų skaičius, bus efektyviau vykdomi užsakymai bei teikiamos aukštesnės kokybės paslaugos, todėl didės ir patenkintų klientų skaičius. Bendrovei efektyviau vykdant veiklą didės įmonės pelnas bei darbo našumas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2016 m. lapkričio 6 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Bendra šio projekto vertė –50302,00 Eur, iš kurių 30181,20 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.